Het Stapert Fonds

Biedt financiële ondersteuning aan activiteiten, initiatieven, educatie en projecten, met een culturele en historische doelstelling.

Wat doet het
Stapert Fonds?

Wat doet het Stapert Fonds?

Sinds 11 september 2022 is in Lemmer een nieuw Fonds actief met de naam Stichting Sjoerd Jouwerts Stapert Fonds (kortweg het Stapert Fonds).

“Het fonds biedt financiële ondersteuning aan activiteiten, initiatieven, educatie en projecten met een culturele en historische doelstelling.”

Bovengenoemde financiële ondersteuning vanuit het Stapert Fonds moet daarnaast ten gunste komen aan het dorp Lemmer en haar inwoners en aan de toeristen die Lemmer bezoeken.

Historie

Sjoerd Jouwerts Stapert (geboren in 1735) is een voormalig inwoner van Lemmer. Hij stond bekend als koopman en touwslager en dreef handel in het centrum van Lemmer. Hij deed dit onder andere aan het Turfland.

Hij deed goede zaken in en voor Lemmer en vandaar dat zijn naam gekoppeld is aan dit Fonds. De grafsteen van Sjoerd Jouwerts Stapert is terug te vinden in de Tsjerke oan it Dok.

Hoe werkt het?

Voorwaarden deelname

Projecten dienen zowel qua inhoud als qua doelgroep te vallen binnen de doelstellingen van de stichting.

De levensvatbaarheid van het project mag niet alleen afhankelijk zijn van de ondersteuning van de stichting. In principe dient het project op eigen kracht/middelen te kunnen drijven en voorziet de stichting in een financiering van bijvoorbeeld specifieke onderdelen.

De te steunen projecten mogen geen politieke of religieuze doelstelling hebben.

Eisen aanvraag

Beschrijf duidelijk wat de inhoud en het doel van het project is. Hoe bevordert het project de historische en culturele doelstellingen van het Stapert Fonds?

Beschrijf het project inhoudelijk en leg uit hoe de projectorganisatie eruitziet en waar en wanneer het project zal worden gerealiseerd.

Voeg bij de aanvraag de volledige contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres) toe zodat we indien noodzakelijk, mondeling of via e-mail aanvullende informatie kunnen opvragen.

Voorzie de aanvraag van een dekkingsplan en een sluitende begroting.

Succesvolle aanvragen

Recentelijk is aan de vrijwilligers van “Muziek in de Kerk” een financiële bijdrage toegekend. In de periode van juli tot en met september wordt de kerk opengesteld en is deze vrij toegankelijk voor bezoekers. Tijdens deze openstelling is er altijd een muzikaal optreden rond de klok van 15:00 uur.

Deze bijdrage gaf de vrijwilligers de mogelijkheid om drie informatiepanelen te laten maken die in de Tsjerke oan it Dok opgesteld zijn. 

De informatiepanelen geven in drie talen (Nederlands, Duits en Engels) meer informatie over de kerk. Eén paneel is gemaakt voor de prachtige preekstoel, de tweede geeft onder meer een toelichting op het interieur van de kerk en de derde gaat over het Torenuurwerk dat in de hal staat.

De informatiepanelen worden jaarlijks ook gebruikt bij de openstelling rond het Tsjerkepaad en tijdens andere openstellingen.

Stichting Oud Lemmer heeft recentelijk een financiële tegemoetkoming ontvangen voor het samenstellen en het uitgegeven van het Lemster Wurdboek. Dit boek bevat uitleg over het gebruik en de schrijfwijze van de Lemster taal.

Het boek bevat de vertalingen van 2700 woorden in het Nederlands naar het Lemsters en omgekeerd. Het Lemster Wurdboek is geschreven door Joël Hut en is verder voorzien van twee tekeningen van Stoffel Zandstra en Wim Swart. Daarnaast staan er in het boek enkele rebussen en een puzzel.

Het Lemster Wurdboek is financieel mogelijk gemaakt door IJB Groep B.B. uit Lemmer, de familie Th. M. van Oers, Stichting Oud Lemmer en de stichting Sjoerd Jouwerst Stapert Fonds.

Aanvraag indienen